+8

FÖRSLAG #130: Bättre kollektivtrafik till Höglanda Gård Sveriges ridgymnasium (fler bussar)

anonymous 3 months sedan • uppdaterad av Barbrobetalar 3 months sedan 0 1 duplicate

Än så länge går det ibland bara en buss per timme vid vissa tillfällen av dagen, andra inte alls. Mer busstider under hela dagen och även på helger. Rösta för fler bussar och bättre busstider för att komma och ifrån Höglanda Gård (Sveriges Ridgymnasium).

Duplicates 1