+2

FÖRSLAG #106: Väggar som delar av i duscharna i idrottshallar

anonymous 3 months sedan • uppdaterad av Barbrobetalar 3 months sedan 1

När vi på vår skola duschar skulle vi tycka att det vore bekvämare med väggar mellan duscharna för det kan upplevas obekvämt när man duschar. 

Hej!

Vilken skola handlar det om? Eller menar du att det ska vara väggar som delar av duschar i varje idrottshall?