+2

FÖRSLAG #105: Fler sittplatser både inne och ute på Vittra i Forsgläntan.

anonymous 3 months sedan • uppdaterad av anonymous 3 months sedan 1

Vi vill att Vittra skolan i Forsgläntan ska ha mer sittplatser. Vi har två små soffor inne och några förfallna bänkar utomhus. Totalt får det plats ungefär 4 på dem, 5 om man tränger ihop sig ordentligt. Det är rätt viktigt för eleverna då mer än 90% av alla elever i senior är inomhus på rasterna.