0

FÖRSLAG #101: Gratis busskort, kilometergräns i stället för kommungräns.

anonymous 3 months sedan • uppdaterad av Barbrobetalar 3 months sedan 0

Jag tycker att det ska vara en kilometergräns för gratis busskort istället för kommungräns.