0

FÖRSLAG #89: Starta en trampolin klubb i Kungsbacka

anonymous 3 months sedan • uppdaterad av Barbrobetalar 3 months sedan 0

Att man skall starta en trampolinklubb i Kungsbacka, som hoppar trampolin som en sport.