+1

FÖRSLAG #74: Ny idrottshall

anonymous 3 months sedan • uppdaterad av Barbrobetalar 3 months sedan 3

Hej!
Var vill du att den nya idrottshallen ska byggas? 

Hej igen!

Det här är höstkampanjens sista vecka. Du har fortfarande några dagar på dig att se till att folk röstar på ditt förslag. Börja med dina klasskamrater och försök sedan att sprida det så att fler klasser i din skola röstar på förslaget.