0

FÖRSLAG #51: Skolbussarna på Kapareskolan går för sällan

anonymous 4 months sedan • uppdaterad av Barbrobetalar 4 months sedan 0

Skolbussarna från Kapareskolan borde gå oftare eftersom man ibland får vänta väldigt länge