+12

FÖRSLAG #39: Förbättra skolmaten

anonymous 4 months sedan • uppdaterad av Barbrobetalar 4 months sedan 1

Hej!

Visste du att man får lov att starta ett matråd på varje skola? Matrådet brukar ofta vara kopplat till elevrådet. Finns det ett sådant på din skola? Om det inte gör det kan du prata med elevrådet och rektorn om det.