+13

FÖRSLAG #40: Chromebook istället för iPad

anonymous 4 months sedan • uppdaterad av Barbrobetalar 4 months sedan 0

Chromebook istället för iPad för att när man börjar jobba så kommer man använda datorer och då är det bra att veta hur man använder datorer. Man behöver också lära sig vad tangenterna finns på datorer.